Happy 🐰Two day 二天一夜 / 住宿🏩+租車🚙 / 超值套餐3300元起
  平日價(每人) 假日價(每人)

其它說明事項:
  • 雙人房(一晚) + Vios (30小時) 超值套餐 $3300
  • 雙人房(一晚) + Altis (30小時) 超值套餐 $3600
  • 四人房(一晚) + Wish (30小時) 超值套餐 $5000